Golwg 360

Croeso i www.dysgwyr.cymru

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Dyma wefan i chi. Cliciwch ar yr hysbysebion i ddod o hyd i siopau, siopau ar lein, gwersi Cymraeg, llyfrau i ddysgwyr, cylchgronau i ddysgwyr.

Welcome to www.dysgwyr.cymru

The aim of this site is to provide a simple portal to sites of interest to the adult Welsh learner – to: magazines, learning material, booksellers and course providers. Click on the ads to take you to sites of interest.
S4C - Dysgu Cymraeg
Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn
Siop Inc, Aberystwyth
Siop y Pethe, Aberystwyth
Cymraeg - Dysgwyr
Say Something in Welsh - Learn Welsh for Free
Gwales.com - dros 15,000 o lyfrau o Gymru
Y Lolfa - cyhoeddwyr ac argraffwyr
Gwales.com - over 15,000 books from Wales